Убакыт – бул акыл эмгек кызматкеринин капиталы. О.Бальзак
Universal Business Report
(0312)98 68 66

UBRдин кызматтары

«Юниверсал Бизнес Репорт»

ЖЧКунун товарларга жана кызматтарга 2021-жыл үчүн тарифтери .

ЕНОТ отчеттуулук тутуму 1 ай 3 ай 6 ай 12 ай
Кыргыз Республикасынын СФунун отчеттору 70 сом 200сом 350сом 600сом
Кыргыз Республикасынын МСК Кыргыз Республикасынын СФунун отчеттору, КНСти кошкондо 250 сом 550сом 1000 сом 1800 сом
Мезгил 1 жыл
ЭСКТ 670som
Рутокен  (чексиз) 2130сом
Рутокен  + ЭСКТ 2800сом
   

Коммерциялык ишмердүүлүк жүргүзбөгөн мамлекеттик мекемелер үчүн СФунун отчету - АКЫСЫЗ!!!

Ошондой эле, Сизге ЭСКТны почта аркылуу төмөнкү тарифтерге ылайык жөнөтө алабыз: 

                                Квалификациялуу электрондук кол тамга (КЭКТ): Биздин компания бардык кызматтарга “Юниверсал бизнес Репорт" ЖЧКсын БиКБу чыгарган жана биздин тутумда гана пайдаланылбаган КЭКТны бардык кызматтарга киргизүүгө аракеттенет. Биздин электрондук кол тамга Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында колдонула баштады. Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 19-июлундагы No128 "Электрондук кол тамга жөнүндө" Мыйзамы менен бул жерден тааныша аласыз;   
                              Рутокен  ЭСКТ 2.0 - бул Россиянын жаңы криптографиялык стандарттарын колдогон USB белгиси , ГОСТ Р 34.10-2012, 
                                ГОСТ Р 34.11-2012, VКО ГОСТ Р 34.10-2012 (RFC 7836) ачкычтын узундугу 256 жана 512 бит. Рутокен ЭСКТ 2.0 маалымат коопсуздугу үчүн эң жогорку талаптарга ээ болгон маалымат тутумдарында кеңири колдонулат, мисалы: аралыктан банктык тейлөо (АБТ), мамлекеттик сектордо электрондук документ жүгүртүү (ЭДЖ), EГАИС тутуму. Россиянын ФСБсы тарабынан маалыматты криптографиялык коргоо каражаты жана электрондук кол тамга каражаты катары күбөлөндүрүлгөн. Криптографиялык операциялардын жогорку ылдамдыгын камсыз кылат. Жабык ачкычтар 3 жылга чейин жарактуу.  
                                "EНOT" Интернет аркылуу отчеттуулук тутуму (Бирдиктүү Улуттук Отчеттуулук): Бул тутум интернет булактары аркылуу отчетторду тапшырууну гана эмес, ошондой эле мамлекеттик органдар менен жана катталган бардык кардарлардын бири-бири менен өз ара аракеттенүүсүн натыйжалуу жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.Биздин кызматтардын наркы керексиз чыгымдарды кардарларга жүктөбөш үчүн электрондук кол тамганы сатып алган күндөн тартып 1 жылга эсептелинет. Ушундай жол менен. ЕНОТ отчеттуулук тутуму жөнүндө көбүрөөк маалыматты бул жерден таба аласыз.    

 

 

ЭСКТга ЗАКАЗ БЕРҮҮ