Убакыт – бул акыл эмгек кызматкеринин капиталы. О.Бальзак
Universal Business Report
(0312)98 68 66

Кошулуу

Керектүү документтердин тизмеси

Электрондук кол тамга чыгаруу үчүн төмөнкү документтер керектелет:

 • Электрондук кол тамга даярдоо боюнча арыз
 • Салык органына катталганы жөнүндөгу күбөлүк
 • Мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүк (эки жагынан)
 • Социалдык фонддо катталганы жөнүндөгү маалымдама
 • Жетекчини кызматка дайыедоо жөнүндөгү чечим/протокол
 • Компаниянын (кайра)катталганы жөнүндөгү чечим/протокол
 • ЭСКТ алуу үчүн ишеним кат
 • Жетекчинин паспорту (чет өлкөлүк жарандар үчүн мыйзамдаштырылган котормосу менен)
 • Бухгалтердин паспорту (чет өлкөлүк жарандар үчүн мыйзамдаштырылган котормосу менен)

Эгер аткаруу органынын милдеттери башкаруучу уюмга/башкаруучуга берилген болсо, кошумча документтерди тапшыруу зарыл:

 • Башкаруучу уюмдун жеке аткаруу органынын милдеттерин берүү жөнүндөгү уюмдун катышуучуларынын/акционерлеринин    жалпы жыйналышынын чечими
 • Уюмдун уставынын көчүрмөсү
 • Башкаруучу уюмдун салык органында катталганы жөнүндөгү күбөлүк
 • Башкаруучу уюмдун мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүгү
 • Электрондук кол тамганы 1 жумушчу күндүн ичинде алууга болот.

Электрондук кол тамганы 1 жумушчу күндүн ичинде алууга мүмкүн. Тиешелүү учурларда Күбөлөндүрүүчү борбор кошумча документтерди талап кылууга укуктуу. Кошумча документтер жөнүндөгү маалымат Күбөлөңдүрүүчү Борбордун сайтында жайгашат.

ЭСКТ алуу боюнча келишимди бул жерден жүктөөгө болот

Сатып алуу буйрутмасын бул жерден жүктөөгө болот

 

Электрондук кол тамганы кайра чыгаруу

Электрондук кол тамганы колдонуу мөөнөтү – даярдалган мезгилден тартып 1 жылды түзөт. Колдонуу мөөнөтү аяктаган ЭСКТны узартуу үчүн, кайра чыгаруу процедурасын өтүү зарыл. ЭСКТнын мөөнөтү аяктай электе кайра чыгарууну талап кылган жагдайлар төмөндө көрсөтүлгөн:

 • Юридикалык жактын же электрондук кол тамга ээсинин реквизиттери өзгөрүлгөндө;
 • Электрондук кол тамга жазылган сертификацияланган тузүлүш жарактан чыкканда;
 • Электрондук кол тамга жазылган сертификацияланган түзүлүш форматталганда;
 • Сертификацияланган түзүлүштүн жоголушунда;
 • Электрондук кол тамга компрометацияланганда.

Эгер Сиз жогоруда аталган жагдайлардын бирине кабылсаңыз, тез арада Күбөлөндүрүүчу борбор менен байланышуу зарыл. Күбөлөндүрүүчү борбордун адиси кол тамга сертификатынын токтоосуз чакыртылышы боюнча чара көрүп, кол тамганы кайра чыгаруу боюнча Сизге кеңеш берет.

Чакыртуу процедурасы, адатта, бир сутканын ичинде аяктайт. Кайра чыгаруудагы иш-аракеттердин ирээти, электрондук кол тамганы биринчи алуудагыдай. Биздин порталдагы буйрутманы толтурасыз, Күбөлөндүрүүчү борбордун адими Сиз менен байланышып, кийинки иш-аракеттериңиз боюнча кеңеш берет.

 

ЭСКТга ЗАКАЗ БЕРҮҮ