Убакыт – бул акыл эмгек кызматкеринин капиталы. О.Бальзак
Universal Business Report
(0312)98 68 66

Жаңылыктар

 • Көңүл буруңуздар!!!

  04 Февраля 2019

  Кыргыз Республикасынын отчеттук системасын Бардык колдонуучулар, электрондук кол Rutoken электрондук кол сактоо үчүн колдонулат, коомдук фонд жана арыздарды кабыл алуу үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк сунуш - учурдагы электрондук кол коюлган убакыт бою акысыз.

 • Көңүл буруңуздар!!!

  31 Января 2019

  2019 Жылдын Биринчи айынын 1 күнүнөн баштап seo.sf.kg отчетторду берүү үчүн сайт, иши токтолот.

 • Уважаемые плательщики страховых взносов!

  31 Января 2019

  Социальный фонд Кыргызской Республики доводит до Вашего сведения о следующем.

 • Внимание!!!

  25 Января 2019

  Участились случаи дезинформации в отношении услуг ОсОО «Юниверсал Бизнес Репорт» со стороны злоумышленников.